Promo videaPromo video má za účelem promovat konkrétní věc, službu, produkt. Je to
takové menší reklamní video, které marketingově posiluje dosah toho, co chcete zviditelnit.

Máte novou službu? Má Váš produkt novou funkčnost? Máte nové
kanceláře? Pojďme to ukázat světu!